19:20 03 جولای 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مسئوولین شهرداری کابل می گویند که آنان از ماه به این سو برای برگزاری جشن صدمین سالروز استقلال افغانستان آماده گی گرفته اند و در تلاش اند تا با نصب نماد ها از استقلال، یادهای گذشته را برای شهروندان کشور زنده کنند.

به گزارش اسپوتینک، به نقل از آریانا نیوز، در آستانه نزدیک شدن به صدمین سالروز استقلال کشور، روز های و شب در پایتخت کشور رنگ دیگری گرفته است.

نرگس مهمند، سخنگوی شهرداری کابل می گویند: «شهرداری کابل تلاش می کند که با امکانات دست داشته‌ی خود از سالروز استقلال کشور به گونه خوب تجلیل نماید و از همین رو از چندیدن ماه به این سو در نواحی مختلف شهر در کنار کارهای دیگر کار بالای نصب چراغ های جاده ها جریان دارد.»

اما شماری از شهروندان می گویند که این مصارف بی جاست و بهتر بود دولت در تامین امنیت، ایجاد زیربناها، و شغل برای شهروندان این هزینه ها استفاده می کرد.

عزت الله، یکی از باشنده‌گان کابل، می گوید، زمانی که ما استقلال اقتصادی نداشته باشیم، ما هیچ وقت استقلال سیاسی خود را به دست آورده نمی توانیم.»

عارف عرفانی، یکی از دیگر باشنده‌گان کابل، می گوید، « تزئین شهر، نصب پرچم و نمادهای دیگری که ما می بینیم مثل دروازه این ها در واقع خوب است، ولی زمانی خوب است که زیربنا ساخته شده باشد، زمانی خوب است که در واقع تهداب درست باشد.»

محمد علی کاوه، باشنده‌ی کابل، نیز می گوید، « جشن صد سالگی استقلال با پول گدایی و با این همه مصارف گزاف به یک فکاهی مضحک و خنده دار میماند تا جشن صد سالگی استقلال، چون ما هنوز استقلال نداریم و از صد سال پیش به عقب برگشته ایم.»

حکومت وحدت ملی بیش از 384 میلیون افغانی از کود 91- که ویژه ریاست جمهوری است بخاطر برگزاری جشن استقلال اختصاص داده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر