21:14 10 اگست 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

دادستانی کل افغانستان گفت، که انتقال یکی از متهمان اصلی بحران کابل بانک زیر شرایط خاصی صورت گرفته است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفت: با در نظر داشت موافقه دادگاه عالی و قوانین نافذه کشور اقدام به انتقال آقای فیروزی از زندان به خانه اش کرده ایم.

آقای رسولی افزود:- "انتقال این‌ها از زندان به خانه به‌گونه موقتی و زیر دو شرط است. یکی صحت یاب شدن یعنی الی صحت یابی شان و دوم هم این در صورتی که به تعهدات که با کمیسیون پی‌گیری قضایای کابل بانک و یا با کمیسیون و یا مدیریت تصفیه کابل بانک دارند عمل نکند باید دوباره به زندان انتقال یابد".

در همین حال، مسئولان در کمیسیون بررسی صحی پرونده کابل بانک نیز می‌گوید، که آقای فیروزی مصاب به بیماری شکر است و با در نظر داشت فیصله این کمیسیون از زندان به خانه منتقل شده است.

حشمت الله نوابی، رئیس خدمات صحی ریاست امنیت، اظهار میدارد:- "توصیه کمیسیون این بود که در جایی باشد که دسترسی به داکتر و مرکز صحی داشته باشد و ادویه اش به وقت و زمان اش داده شود و منجمله مواد خوراکی که برای مریض های شکر لازم است برایشان تنظیم شود".

یادآوری می کنیم، که با این همه، حدود یکصد و نود و شش میلیون و ششصد و سی و دو هزار دالر امریکایی، از سوی محکمه بالای آقای فیروزی حکم صادر گردیده است که در مجموع نزدیک به سی و سه میلیون دالر امریکایی از سوی آقای فیروزی مشمول پول نقد و جایداد غیر منقول به اداره تصفیه کابل بانک پرداخت گردیده است.

مرتبط:

حکم آزادی خلیل‌الله فیروزی صادر شد
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر