05:31 26 نوامبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی گفت که انتخابات حق مردم افغانستان و مردم تصمیم می گیرند که دولت مشورع داشته باشند.

به گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی، در یک مصاحبه ویژه با شبکه طلوع نیوز گفت: که گروه طالبان جزء این مملکت هستند ولی تعیین کننده سرنوشت این مملکت نیستند.

این صحبت ها، در حالی بیان می شود که گروه طالبان مخالفت شان را به انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند و خواهان حکومت موقت هستند.

رئیس جمهوری افغانستان می افزاید: که من از کسانی نیستم که به عذر و زاری پیش طالب بروم، به عزت به قوت و قدرت به پیش شان برای مذاکره می روم و همرا شان مذاکره جدی میکنم.

هر چند که آقای غنی بر حفظ نظام جمهوری اسلامی دوباره تاکید کرد. دوره نهم مذاکرات میان گروه طالبان و فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان زلمی خلیل زاد، شام پنجشنبه در قطر دوباره آغاز شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر