14:30 20 نوامبر 2019
اشرف غنی

رئیس جمهورغنی: خروج نیروهای امریکایی تأثیری بر اوضاع کشور ندارد

© Photo/ ARG
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور کشور می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانایی آن را دارند که از کشور شان در برابر هرگونه تهدید دفاع کنند.

به گرازش اسپوتنیک، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز گفت: که روند بیرون شدن نیروهای خارجز از بر اوضاع امنیتی کشور اثرهای منفی نخواهد گذاشت.

او افزود: «پنج هزار نفر تغییر بنیادی در زندگی ما نمی آورد، از جهتی که تعدادی که باقی می ماند هم قوای هوایی ما را، هم قوای کمندوی ما را و هم باقی قوای دفاعی و امنیتی ما را حمایت کرده می تواند و در عین حال، موجب این می شود که قوای اروپایی که موجود است در چارچوب حمایت قاطع می توانند دوام بدهند».

رئیس جمهور گفت که متن نهایی توافق صلح امریکا با طالبان در اختیار حکومت افغانستان قرار می گیرد و درباره آن رایزنی خواهد شد.

آقای غنی گفت طالبان تعیین کننده سرنوشت افغانستان نیستند و هیچ پیشرفتی در روند صلح نمی توانند باعث تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود.

او گفت: «هفت ماه پیش من در مکتوبی که به رییس جمهور ترامپ ارسال کردم درخواست تقلیل قوا را کردم».

در همین حال رییس جمهور غنی گفت که اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود بار دیگر ریاست اجراییه را ایجاد نخواهد کرد.

او در بخشی این گفتگوی نود دقیقه یی گفت که توافق صلح تنها میان حکومت افغانستان و طالبان امضا خواهد شد زیر به گفته او، مذاکرات میان نماینده گان امریکا و طالبان حیثیت حقوقی ندارد.

او گفت که متن نهایی گفتگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان به او آورده خواهد شد و درباره آن رای زنی خواهد شد.

رییس جمهور غنی گفت که پیش بینی زلمی خلیلزاد برای صلح افغانستان همیشه نادرست بوده است .

آقای غنی می پذیرد که به زودی پنج پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان بسته خواهند شد.

او به این باور است که هرگونه پیشرفت درگفتگوهای صلح باعث تآخیر دربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد.

آقای غنی تاخیر تأکید کرد که تا هنگامی  که زمان مذاکرات میان افغانان روشن نشود، جزییات فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت همه گانی نخواهد شد .

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر