07:20 06 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌پذیرد که پس از بررسی‌های امنیتی، روشن شده‌است که از میان بیش از هفت هزار مرکز رأی‌دهی که این کمیسیون در نظر گرفته بود، در روز انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها 4942 باز خواهند بود.

به گزارش اسپوتنیک، بربنیاد اطلاعاتی که کمیسیون مستقل انتخابات بدست داده‌است، نخست این کمیسیون برای روز انتخابات ریاست‌جمهوری، 7385 مرکز را در نظر گرفته بود؛ اما پس از بررسی‌های نهادهای امنیتی، روشن شد که تنها 5373 مرکز می‌توانند باز باشند و بیش از دوهزار مرکز دیگر، ازبهر تهدیدهای امنیتی و برخی از مشکلات دیگر، در روز انتخابات بسته خواهند ماند.

 

فراه، با 174 مرکز بسته، هرات با 162 مرکز بسته، غزنی با 159 مرکز بسته، هلمند با 150 مرکز بسته و بادغیس با 136 مرکز بسته، در ردۀ نخست تا پنجم ولایت‌هایی استند که بیشترین مراکز بستۀ ر‌ی‌دهی را در خود خواهند داشت.

اما در رده‌های نُخستین ولایت‌هایی‌که کم‌ترین مراکز بسته رأی دهی را دارند، بامیان، پنجشیر و کابل می‌آیند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که به تازه‌گی، نهادهای امنیتی به این کمیسیون اطلاع داده‌اند که 431 مرکز دیگر نیز در روز انتخابات بسته خواهند ماند.

عبدالعزیز ابراهیمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره اظهار داشت: «431 دیگر این‌ها هم ممکن مسدود بماند. 4942، ما در روز انتخابات خواهیم داشت».

آنچه‌که افزایش تهدیدها در برابر انتخابات ریاست‌جمهوری شناخته می‌شود، نگرانی‌هایی را برانگیخته‌است.

انتخابات ریاست‌جمهوری، به روز ششم ماه میزان امسال برگزار خواهد شد. در کنار مسایل دیگر، تأمین امنیت این روند، از بزرگ ترین اولویت‌هایی است که کابل و متحدانش، همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر