18:12 31 مارچ 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

ریاست پاسپورت کابل از الکترونیکی شدن مرکز تایید شناسنامه خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ودصم، مقام های ریاست پاسپورت می گویند، که به دلیل کاهش کاغذ پرانی ها، جلوگیری از ضایع شدن وقت همشهریان و ایجاد سهولت برای مردم، مرکز تایید شناسنامه الکترونیکی شد.

این مقام های می افزایند، که همچنان برای سهولت بیشتر براى باشندگان کشور مرکز تایید شناسنامه در نزدیکی ریاست پاسپورت منتقل شد.

مقام های ریاست پاسپورت می گویند، که این اقدام از زمان‌گیر شدن مرحله تایید پاسپورت جلو‌گیری نموده و روند اخذ پاسپورت را تسهیل خواهد بخشید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر