15:19 06 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1147
ما را در دنبال کنید

هژدهم سنبله، سالگرد ترور احمدشاه مسعود وزیر دفاع پیشین و فرمانده کل نیروهای جبهۀ مقاومت افغانستان است.

به همین مناسبت اسپوتنیک نگاهی انداخته به گفته‌های چهره‌های مشهور دنیا، در مورد احمد شاه مسعود که قانون اساسی افغانستان از وی به عنوان «قهرمان ملی» کشور یاد کرده است.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر