02:26 01 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

برای افزایش فعالیت های اقتصادی روند توزیع جواز به بازرگانان و سرمایه گذاران نسبت به گذشته سهل‌تر شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می گوید: "ما به صورت مجموعی 9227 جواز از ریاست عمومی  ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت توزیع کردیم . که در این میان 4328 جواز جدید صادر شده و 3722 جواز دیگر تمدید شده است. همچنان در 798 جواز تغیرات آمده و 251 جواز هم لغو شده است".

اتاق معادن و صنعت با آنکه سهل شدن روند توزیع جواز را برای تشویق سکتور خصوصی گام مهم عنوان می کنند اما از دولت می خواهند بیشتر بر سرمایه گذاری عملی زمینه سازی کند.

سخی احمد پیمان معاون اتاق معادن و صنعت می گوید: "اگر 500 جواز از مجموع 9 هزار جواز به صورت حقیقی سرمایه گذاری کند، گراف سرمایه گذاری در کشور بلند خواهد رفت.".

به گفته ی مسوولان اتاق معادن و صنعت از اثر بحران های سیاسی در کشور روند سرمایه گذاری و بازرگانی کم رنگ شده است. آنان می خواهند تا برای افزایش سرمایه گذاری در کشور همکاری خود را با سکتور خصوصی بیشتر سازند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر