04:32 24 جنوری 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

سخنگوی وزارت مخابرات می گوید که این افراد به اتهام جعل و تذویر در پروژه نکسا 2 به ارزش حدود 15 میلیون افغانی به دادستانی کل معرفی شده اند.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعلام کرده است که مقام های این وزارت در سطح رئیس به فساد و تذویر در پروژه انترنتی به دادستانی کل معرفی شده اند.

آقای نوابی نمی خواهد نام افراد را فاش سازد و نمی تواند تا پیش از حکم دادگاه نام های آنان را به اشتراک بگذارد.

به گفته در این پروژه یک شرکت بدون حضور دیگر شرکت برنده اعلام شده است و برگه‌های نرخ‌گیری نیز از سوی این افراد دست‌کاری شده است.

در همین سخنگوی این وزارت می افزاید که از توزیع 20 هزار سیمکارت سلام به طور غیر قانونی توزیع میشد، نیز جلوگیری شده است. و پرونده‌های این افرادی که در این کار غیر قانونی دست داشتند به دادستانی کل فرستاده شده است.

آقای نوابی اضافه کرد که هم اکنون چندین پرونده‌ی دیگر نیز تحت کار هیأت بررسی وزارت مخابرات است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر