01:37 13 اگست 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که آرای بدون بارکد بیومتریک نزد این کمیسیون باطل است و اعتبار ندارد.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل روزنامه اطلاعات رو، حواعلم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که به فیصله ای اعضای رهبری این کمیسیون ابتدا استفاده از دستگاه‌های بیومتریک در روز انتخابات بود.و در شمارش آرا، نیز آرایی اعتبار خواهد که بیومتریک شده باشد.

او افزود: فیصله‌ی ما با بیومتریک است. ما رأی غیربیومتریک را قطعا قبول نداریم، اگر غیر بیومتریک را قبول می‌کردیم، پس به منول می رفتیم. ما به منول نرفتیم، فلهذا برای ما رأی بیومتریک معتبر و غیر بیومتریک باطل است.

پیش از داکتر عبدالله عبدالله نیز تاکید کرده بود که باید رای بیومتریک شده مورد اعتبار باشد.

از سویی هم کمیسیون مستقل انتخابات در حالی به اعتبار آرای بیومتریک شده تأکید دارد که شکایت‌هایی از کارنکردن دستگاه‌های بیومتریک و ناآشنایی کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات با این دستگاه‌ها وجود داشت.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان در سراسری کشور برگزار شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر