• بیم آگاهان سیاسی از بحران های تازه انتخاباتی
  12:14 01.10.2019

  بیم آگاهان سیاسی از بحران های تازه انتخاباتی

 • کمیسیون مستقل انتخابات
  11:19 01.10.2019

  ایجاد مرکز دیجیتالی در کمیسیون انتخابات برای بررسی جدول نتایج آرا

 • کاپیسا
  09:32 01.10.2019

  کشته شدن ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی نجراب کاپیسا

 • حمدالله محب
  09:20 01.10.2019

  هشدار حمد الله محب به طالبان برای پیوستن به صلح و پذیرفتن نتیجه انتخابات