• ملابردر با وزیر خارجۀ پاکستان دیدار کرد
  11:03 03.10.2019

  دیدار ملا برادر با وزیر خارجۀ پاکستان

 • ولسوالی‌های بهارک و خواجه غاز شهر تالقان به صورت کامل از وجود طالبان پاکسازی شد
  11:03 03.10.2019

  ولسوالی‌های بهارک و خواجه غاز شهر تالقان به صورت کامل از وجود طالبان پاکسازی شد

 • وزیر پیشین صحت‌عامۀ افغانستان درگذشت
  10:44 03.10.2019

  وزیر پیشین صحت‌عامۀ افغانستان درگذشت