00:00 27 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

رحمت الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، از سفر تازه خلیل‌زاده، نمانیده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به پاکستان، انتقاد کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، رحمت الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صحفه فیس‌بوک اش نوشته است: به جای اینکه اول به افغانستان بیاید و همبستگی خود را با افغانهاى دلير و متحدين ستراتيژيك، که با پذيرفتن خطر زندگی به پاى صندوق هاى راى رفتند و برای آينده كشور شان رای دادند، ابراز کند، داكتر خليلزاد ابتدا به پاكستان می رود و با پاكستان ابراز همبستگی می کند و نشان می دهد که پاكستان باید در آينده صاحب و مالك كليد افغانستان باشد.

رحمت الله نبیل یکی از چهره‌های سرشناس ضد پاکستان قلمداد بحساب می آید، در این اواخر به آقای خلیل‌زاد تاخته است.

او ادامه می افزاید: خاك و سر زمين از ما، قربانى از ما، سرنوشت از ما، گذشته و آينده از ما، ولى تصميم گيرنده براى آينده ما بايد پاكستان باشد!؟

فكر ميكنم اولویتها و شيوه داكتر خليلزاد در پروسه صلح افغانستان يكبار ديگر به بيراهه ميرود.

سخنگوی رئیس جمهور، امروز با واکنشی گفته است که کلید صلح در داخل افغانستان است که در پایتخت‌ها کشور های منطقه.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر