• برقراری پرواز کندهار-مشهد
  10:07 04.10.2019

  برقراری پرواز کندهار-مشهد

 • محب: طالبان و القاعده هنوز هم رابطه دارند
  09:54 04.10.2019

  محب: طالبان و القاعده هنوز هم رابطه دارند

 • اندی مولز مسول کمیته گزینش
  00:39 04.10.2019

  مسولیت جدید مولز در کریکت افغانستان