00:42 13 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تاکنون از میان 13 نامزد تنها شش نامرذ گزارش مالی پیکارهای انتخاباتی را به این کمیسیون سپرده اند.

به گزارش اسپوتنیک، به طلوع نیوز، شیما سروش، یکی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که گزارش مالی پیکارهای انتخاباتی دسته های انتخاباتی، اشرف غنی، عبدالله عبدالله و عنایت الله حفیظ ناقص استند و برای شان اطلاع داده شده است که باید هرچه عاجل گزارش شان را تکمیل کنند و دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند.

کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که هر نامزد حق دارد تا حدود 442 میلیون افغانی را در پیکارهای انتخاباتی شان برای دوماه مصرف کنند.

محمد قاسم الیاس، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید اگر نامزدی بیشتر از مبلغ مصرف کند، جریمه خواهد شد.

او می افزاید: میزانی مصارفی که برای‌ شان در آغاز تعیین شده، اگر بیشتر مصرف کنند، باز ده درصد همان مصرف اضافه می‌شود، جریمه دارد.

نجیب دانش، سخنگوی دسته انتخاباتی، اشرف غنی می گوید که این دسته انتخاباتی 201 میلیون افغانی را در پیکارهای انتخاباتی اش مصرف کرده است و گزارش مالی آن را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده است.

نهاد ناظر بر روند انتخابات از کمیسیون می خواهند تا به جمع آوری گزارش‌های مالی نامزدان توجه کنند.

سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید: کمیسیون انتخابات باید در این مورد توجه بیشتر داشته باشد و گزارش‌های مالی و منایع عایداتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که در جریان کمپاین‌ها کرده‌اند، تسلیم شوند.

بر بنیاد قانون، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید پس از پایان پیکارهای انتخاباتی شان در دوره سکوت، گزارش نهایی هزینه‌های خود به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر