01:44 07 دسمبر 2019
مواد حساس انتخاباتی 34 ولایت به کابل رسید

مواد حساس انتخاباتی 34 ولایت به کابل رسید

© Photo / IEC
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

کمیسیون انتخابات گفته است که روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از مراکز ولایت‌ها به کابل تکمیل شده است. این مواد شامل خریطه ‌های محافظتی و وسایل بایومتریک می‌باشد.

به گزارش اسپوتنیک، در خبری امروز یکشنبه (14 میزان) توسط کمیسیون مستقل انتخابات منتشر شده آمده است که روند برگشت مواد حساس انتخاباتی از مراکز ولایات به مرکز کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل گردید. این مواد شامل خریطه‌های محافظتی و وسایل بایومتریک بوده که در حضور ناظرین ومشاهدین ملی و بین‌المللی باز و جهت پروسس به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده می‌شود.

خبرنامه می‌افزاید که فورم‌های نتایج هشت ولایت به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده شده؛ که از این میان در حدود 6 هزار این فورم‌ها بعد از یک سلسله مراحل همچمون انتک، اسکن و تصفیه آماه‌ای درج در سیستم است.

یادآوری می‌کنیم قرار است نتایج ابتدایی در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب اعلان گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر