• تبادله 11 عضو برجسته طالبان با سه مهندس هندی
  11:38 07.10.2019

  تبادله 11 عضو برجسته طالبان با سه مهندس هندی

 • ننگرهار
  11:29 07.10.2019

  کشته شدن فرمانده نیرو های سرحدی ننگرهار در یک درگیری خودی

 • فروش میوه‌های سوزنی در استرالیا
  10:22 07.10.2019

  فروش میوه‌های سوزنی در استرالیا

 • کمیسیون مستقل انتخابات
  09:57 07.10.2019

  ناتو: شمارش آرا کار عجله نیست باید حوصله داشت

 • اسماعیل خان: حکومت با روند صلح برخورد سلیقه‌ای می کند
  09:54 07.10.2019

  اسماعیل خان: حکومت با روند صلح برخورد سلیقه‌ای می کند

 • تقابل دوباره غنی وعبدالله بر سرسخنگوی وزارت خارجه
  09:21 07.10.2019

  تقابل دوباره غنی وعبدالله بر سرسخنگوی وزارت خارجه

 • ریاست‌اجراییه: سخن‌گوی وزارت خارجه همچنان به کارش ادامه می‌دهد
  02:45 07.10.2019

  ریاست‌اجراییه: سخن‌گوی وزارت خارجه همچنان به کارش ادامه می‌دهد

 • بارش ژاله کشاورزان شمال کابل را زیانمند ساخت
  02:32 07.10.2019

  بارش ژاله کشاورزان شمال کابل را زیانمند ساخت