07:58 15 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که بر بنیاد بررسی ها این وزارت، 103 ولسوالی و 313 قریه زیر تهدید جدی حوادث طبیعی قرار دارد.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از افق، نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در نشست فوق العاده کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث طبیعی به ریاست عبدالله عبداله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، گفته است که این وزارت مهار بحران نیاز به امکانات بیشتر دارد.

براساس یک خبرنامه از سوی ریاست اجرائیه کشور، هزنه رسیدگی به مناطق آسیب پذیر به 30 میلیون دالر تخمین زده شده است، در حالی این که این اداره تنها 26 میلیون دالر در اختیار دارد.

رئیس اجرائیه کشور، به وزارت مالیه و ترانسپورت هدایت داده در قسمت آمادگی برای مبارزه با آفات و حوادث طبیعی با این اداره همکاری کنند.

آقای عبدالله نیز گفته است که کمبود بودجه به زودی رفع خواهد شد.

بر اساس گفته های وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، بارندگی اخیر در بعضی از ولایت کشور منجر به خسارات و زیان های سنگین به شهروندان و به کشاورزان رسیده است.

در پی بارش ژاله در ننگرهار، ولسوالی های اطراف کابل، جاده عمومی کابل – ننگرهار، کابل – بامیان مسدود شده و محصولات مردم نیز از بین رفته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر