• تابلوی مرمر قرن دوازدهم غزنی به افغانستان برگشت
  11:56 09.10.2019

  تابلوی مرمر قرن دوازدهم غزنی به افغانستان برگشت + عکس

 • پس از آمریکا سفارت بریتانیا در کابل از دخالت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید ورزید
  10:11 09.10.2019

  پس از آمریکا سفارت بریتانیا در کابل از دخالت در کار کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید ورزید

 • کابل بی برق شد
  09:59 09.10.2019

  کابل بی برق شد

 • طالبان: رهبر گروه القاعده برای شبه جزیره هند کشته نشده
  09:31 09.10.2019

  طالبان: رهبر گروه القاعده برای شبه جزیره هند کشته نشده

 • نامزدان دو تیم پیشتاز در انتخابات جریمه می‌شوند
  09:25 09.10.2019

  نامزدان دو تیم پیشتاز در انتخابات جریمه می‌شوند