21:09 28 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 02
ما را در دنبال کنید

آتشسوزی شب گذشته در گدام‌های کالاهای تجارتی، در ساحه تیمورشاهی از مربوطات ناحیه اول شهر کابل، یک و نیم میلیون دالر خساره به سکتور خصوصی وارد کرده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، مسوولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که حکومت باید با افرادی که در این آتش‌سوزی متضرر شده اند کمک کند.

خان جان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «خبر بد این است که همین سرمایه با خاک یکسان می‌شود، هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که برای سرمایه‌گذار قرضه داده شود تا این شرکت های متضرر شده دوباره روی پا بایستند، حادثات آتش‌سوزی، که از روی تصادف و یاهم در جنگ های داخلی صورت می‌گیرد، دیگر تجارت های صدمه دیده روی پا ایستاده شده نمی‌توانند».

در همین حال، شماری از فروشنده‌گان نیز می‌گویند که سلسله آتش‌سوزی‌ها در مارکیت‌های بزرگ تجارتی، آنان را نگران ساخته است.

علت دقیق آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست، اما فروشنده‌گان می‌گویند که این چندمین ‌بار است که با این مشکل مواجه می‌شوند و کسی هم در حل این معضله اقدام نمی‌کند.

با این حال، آگاهان امور اقتصادی، اما سکتور خصوصی را مقصر می‌دانند و می‌گویند که باید معیارهای بارزگانی را در ذخیره اموال و ساختمان‌های تجارتی در نظر بگیرند.

شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی، اظهار میدارد: «عدم توجه جدی خود سکتور خصوصی و تجاری که در آن نقطه فعالیت می‌کنند و همه این بی‌توجهی‌ها هم از آدرس حکومت و هم از آدرس سکتور خصوصی، سکتور خصوصی هم در قسمت تطبیق معیارها کوتاهی می‌کند».

به گفته این آگاهان، نبود بیمه بازرگانی، عدم درنظر گرفتن معیارها از سوی سکتور خصوصی و عدم همکاری حکومت چالش‌های عمده در برابر کار بازرگانی در کشور است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر