14:09 27 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
150
ما را در دنبال کنید

یک عضو مجلس سنا ادعا می‌کند که با وجود مصونیت قضایی، پولیس او را چهار ساعت در بازداشت نگه‌ داشته‌است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تلویزیون یک، پس از برخورد پولیس با برخی از نماینده‌گان و فراخوانی سرپرست وزارت امور داخله در نشست شب هنگام مجلس، این دومین مورد است که یک تن از عضوهای شورای ملی از برخورد پولیس شکایت می‌کند.

محمد حنیف حنفی، سناتور ولایت ازرگان می‌گوید که در روز پنج‌شنبه پولیس او را به دلیل بررسی کارت سلاح و پلیت موترش به حوزه پنجم امنیتی برده و چهار ساعت در بازداشت پولیس قرار داشته است.

این سناتو هم‌چنین ادعا دارد که محافظش نیز به وسیله‌ی پولیس لت‌وکوب شده‌است.

توقیف این عضو مجلس سنا در نشست امروز یک‌شنبه ۲۱ میزان نیز با واکنش‌هایی همراه شده است.

فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا هرچند برخورد پولیس را نادرست و اهانت‌آمیز می‌‌خواند؛ اما بر ادامه‌ی بازرسی‌ای پولیس تاکید دارد.

اما مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که به این عضو مجلس سنا اهانتی نشده و تنها فلم سیاه شیشه‌‌ی موترش پاکسازی شده است.

مروه امینی تاکید دارد که روند گرد‌آوری سلاح‌های بدون مجوز، موترهای بدون نمبر پلیت و پاکسازی موترهای شیشه سیاه ادامه خواهد یافت.

معاون سخنگوی وزارت امور داخله همچنین تاکید دارد که وسایط این وزارت از نزد اعضای کنونی و پیشین مجلس ‌نماینده‌گان گردآوری می‌شود.

هر چند وزارت امور داخله در پیوند به شمار رنجرهای پولیس که در نزد اعضای کنونی و پیشین مجلس ‌نماینده‌گان وجود دارند آماری به دست نمی‌دهد؛ اما بربنیاد گزارش‌ها ده‌ها رنجر پولیس در اختیار اعضای شورای ملی قرار دارند.

با این همه به باور شهروندان کشور،گشت وگذار اعضای مجلس نماینده‌گان در شهر با چندین موتر و محافظان مجهز با جنگ افزارهای گوناگون سبب تشویش و هراس باشنده‌های کابل می‌شوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر