• پولیس بلخ 29 میل سلاح را کشف و ضبط کرده اند
  10:05 20.10.2019

  پولیس بلخ 29 میل سلاح را کشف و ضبط کرده اند

 • رئیس‌جمهور غنی به ننگرهار رفت تا با مردم غم شریکی کند
  09:44 20.10.2019

  رئیس‌جمهور غنی به ننگرهار رفت تا با مردم غم شریکی کند

 • استقبال رئیس‌جمهور غنی از تصمیم جدید کمیسیون انتخابات
  09:22 20.10.2019

  استقبال رئیس‌جمهور غنی از تصمیم جدید کمیسیون انتخابات

 • امریکا حمله به نمازگزاران در ننگرهار را تقبیح کرد
  01:14 20.10.2019

  امریکا حمله به نمازگزاران در ننگرهار را تقبیح کرد

 • کشف انبار مهمات طالبان در یک مسجد ولایت قندهار
  00:43 20.10.2019

  کشف انبار مهمات طالبان در یک مسجد ولایت قندهار