06:00 05 اگست 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 05
ما را در دنبال کنید

شماری از آموزگاران مکاتب در کابل می گویند که مسئولان وزارت معارف، در بدل تبدیلی از آنان پول می خواهند.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از سلام وطندار، آنان می گویند که از مدتی تلاش دارند خودشان را به مکاتب دیگر تبدیل کنند، اما کاری تبدیلی آنان با تاخیر مواجه شده است.

این آموزگاران می افزایند برای تبدیلی کمیشن کاران حدود 50 تا 100 هزار افغانی به مسئولان ذیربط شوره میدهند.

اما احمد ضیمر گوارا، رئیس معارف کابل تبدیلی آموزگاران را در بدل رشوه رد می کند و می گویند که این روند یک و نیم ماه پیشی شروع شده است و توسط یک کمیسیون ویژه و با معیارهای مشخص به پیش برده می شود.

به گفته او، بیشتر آموزگان بدلیل ناامنی خود شان را به کابل تبدیل می کنند، هر هفته بیش از 500 عریضه تبدیلی آموزگاران به آنان می رسد، در حالی بست های خالی آموزگاران در هفته تنها 100 بست است.

این مشکلات را آموزگاران کابل تنها ندارند، چنین مشکلات در ولایت دیگر کشور نیز وجود دارد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر