افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که تعداد فعلی دیپلومات های افغان هیچ موثریت برای پیشبرد سیاست کشور ندارد و حکومت تصمیم دارد به منظور ایجاد اصلاحات در وزارت خارجه یک شماری از دیپلومات های کشور در خارج کاهش خواهد یافت.

به گزارش اسپوتینک، به نقل از شبکه یک، ریاست جمهوری به منظور بازنگری سیاست خارجی کشور و توجه بیشتر با محوریت اقتصادی، طرح اصلاحات در وزارت خارجه امور خارجه را روی دست گرفته است، که در گام نخست شمار از دیپلومات های کشور در نمایندگی های سیاسی کاهش می‌یابد.

در این طرح،  حکومت برای این وزارت، فعال سازی مجدد دستگاه سیاست خارجی و رشد ظرفیت دیپلومات های افغان را در اولویت قرار داده است.

گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید که تدوین بازنگری برنامه های بزرگ این وزارت و بازسازی نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان از دیگر موارد است که طرح حکومت برای این وزارت گنجانیده شده است.

از سوی دیگر عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می گوید که امیدوار است این اقدام حکومت بدون کدام غرض بوده و منجر به فعال سازی دستگاه سیاست خارجی افغانستان شود.

رئیس جمهور غنی در دیدار با هیات وزارت امور خارجه تاکید کرده است که تمام اقدام های این وزارت باید بی طرفانه انجام شود.

او تاکید کرد چگونگی استخدام در این وزارت باید بربنیاد قانون و معیاری های ملی و جهانی باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر