09:19 01 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مسئولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد نقض تقویم انتخاباتی می گویند، اگر کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ 23 عقرب را نقض کند، بی تفاوت نخواهند ماند.

به گزارش اسپوتنیک، محمد قاسم الیاس، سخنگو و کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست خبری در کابل گفت: از تمام 4 هزار و 528 شکایت در تمام ولایات افغانستان، 189 شکایت استیناف‌طلب، 100 شکایت رد و به 4 شکایت اخطار داده شده‌ است.

او افزود که اساس فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی، 2 هزار و 118 محل به باز شماری می رود، 100 محل باطل شده و در شکایات استینافی 88 محل به بازشماری خواهد رفت.

او اظهار داشت که کمیسیون انتخابات باید گزارش شرکت درمالوک را با مردم کشور شریک سازد و تمام نامزدان و معاونان آنها که انصراف داده‌اند باید تمام امتیازات دولتی را تسلیم حکومت کنند.

مولوی دین محمد عظیمی، کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت: کمیسیون شکایات انتخاباتی روز گذشته رسیدگی به قضایای استینافی شکایات را ختم کرده و از مجموع شکایات استینافی، 100 شکایت به دلیل عدم مستند رد، به 4 شکایت اخطار داده شده، 4 شکایت بر سر مراکزی بوده که به ابطال رفته است، 31 قضیه به بازشماری رفته و 41 قضیه نیز آرایی وده که در آن اصلاحات آورده می شد و به کمیسیون انتخابات ارجاع داده شده است.

به گفته آقای عظیمی، 4 قضیه جریمه نقدی شده و تعدادی نیز به دادستانی معرفی شده اند.

او افزود که شرکت دارملوک باید طبق قرارداد که با کمیسیون انتخابات و احزاب سیاسی کرده است عمل کند، اگر تخطی انجام دهد، از سوی کمیسیون شکایات به دادستانی معرفی خواهد شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر