09:20 01 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 60
ما را در دنبال کنید

حکومت افغانستان درخواستی پناهندگی 200 شهروند خارجی را رد نموده است.

اسپوتنیک به نقل از سلام وطندار، افغانستان از جمله سه کشوری در جهان است که بیشترین درخواست پناهجویان را دارد، با این حال وزارت مهاجران می‌گوید که تا کنون بیش از 800 شهروند خارجی برای زنده‌گی در افغانستان، درخواست پناهندگی داده‌اند.

مرتضی رسولی، رئیس حقوقی وزارت مهاجران و برگشت‌کننده‌گان به سلام‌وطندار می‌گوید، از میان 800 درخواست پناهندگی شهروندان خارجی، بیش از 200 درخواست رد شده است.گفته می‌شود، بیشتر پناهجویانی که به افغانستان درخواست پناهندگی می‌دهند، شهروندان سوریه، عراق و ایران‌اند.

نبود قانون ملی پناهندگان در کشور یکی از چالش‌های سد راه دولت افغانستان است که نمی‌تواند درخواست‌های پناهندگی شهروندان خارجی را بررسی کند. از این‌رو کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران با توجه به قوانین جهانی این مسئولیت را در افغانستان به عهده گرفته است

نادر فرهاد، سخنگوی دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در افغانستان می‌گوید، به دلیل نبود قانون ملی پناهندگان در افغانستان، توانسته‌اند تنها درخواست‌های 420 شهروند 9 کشور خارجی را بررسی کنند.

آقای فرهاد با رد گفته‌های رئیس حقوقی وزارت امور مهاجران و برگشت‌کنندگان می‌گوید، تا کنون هیچ درخواستی از سوی آنان رد نشده است.

قانون ملی پناهندگان دولت افغانستان را در مدیریت حضور و سکونت شهروندان خارجی در این کشور کمک می‌کند و طرح و تصویب این قانون با توجه به گسترش بحران مهاجرت یکی از نیازمندی‌های جدی پنداشته می‌شود. اما وزارت امور مهاجران و  برگشت‌کنندگان می‌گوید که روی این قانون کار می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر