افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات کشور می گوید به علت پائین بودن ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین به 23 ماه عقرب اعلام نخواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از طلوع نیوز، انتخابات ریاست جمهوری که به ششم ماه میزان برگزار شد، قرار بود که نتایج آن در 27 ماه میزان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تا زمانی نامعلومی نتایج نخستین اعلام نخواهد شد.

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت: "با توجه به ظرفیت کاری‌ که ما داریم، مسیر راه و مشکلاتی‌ که پیش‌رو داریم به نظر من اعلان نتایج ابتدایی به تاریخ بیست سوم عقرب ممکن نخواهد بود".

بربنیاد جدول زمان بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار بود که نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهور در 27 ماه میزان و نتایج نهایی به تاریخ 16 عقرب اعلام شود، اما این کمیسیون تاکنون تاریخی مشخص را برای اعلام نتایج نهایی مشخص نکرده است.

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در باره این موضوع گفته های متناقضی دارند؛ حبیب الرحمان ننگ، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که روند باز شماری آرا آغاز شده است، اما آقای عبدالله اظهار داشت که تاکنون هیچ کار برای بازشماری آرا انجام داده نشده است او افزود: "تا این لحظه‌یی‌ که من همرای شما صحبت می‌کنم، کدام کار عملی برای باز شماری یعنی انتقال هیئت یا گپ دیگری باشد، صورت نگرفته‌است".

این وضعیت برای دسته های انتخاباتی نیز نگران کننده است، اجمل هودمن، مسئول بخش فنی و نظارتی دسته انتخاباتی اشرف غنی می گوید: "حال اگر نتیجۀ ابتدایی از تاریخ ۲۳عقرب به تعویق می‌افتد، این به هیچ وجه قابل توجه نیست، این خودش سوال برانگیز است!".

یونس نواندیش، ناظر دسته انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله، بیان داشت: "ما، حتا یک رأی باطل را به داخل این محاسبه، قبول نمی‌کنیم و از هر رأی مردم افغانستان با تمام قاطعیت پشتیبانی می‌کنیم و تا زمانی‌که سقف رأی معلوم نشود، بازشماری را ما بی مورد می‌دانیم".

قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات آرای 8494 محل رای دهی را در سراسر کشور بازشماری کند، روند بازشماری قرار بود هفته پیش شروع شود، اما چندین بار است که به تاخیر افتاد.

شماری از نهاد ناظر انتخابات و سیاست‌گران کشور می گویند که اعضای کمیسیون وابسته گی دارند، و در مدیریت انتخابات ناتوان استند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر