افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ریاست معارف ولایت ننگرهار می گوید که بیشتر از مکتب ها این ولایت ساختمان ندارند و دانش آموزان در فضای باز درس می خوانند.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از طلوع نیوز، بربنیاد آمارهای ریاست معارف ولایت ننگرهار، از میان 950 مکتب، حدود 450 مکتب در این ولایت ساختمان ندارند.

حسیب الله شینواری، رئیس معارف ولایت ننگرهار می گوید: "در ننگرهار در حدود ۹۵۰مکتب وجود دارد که از این میان در حدود 450 مکتب ساختمان ندارد".

دانش که در ننگرهار در فضای باز درس می خواند، تنها مشکل شان نبود ساختمان نیست، بل که کیفیت آموزش نیز پائین می باشد.

سایره از جمله دانش آموزان است که در فضای باز درس می خواند و می گوید: "ما مشکلات زیاد داریم؛ هنگامی که باران می‌شود، ما بسیار به تکلیف می‌شویم. آموزگاران ما هم بسیار غیرحاضری می‌کنند. ما می‌خواهیم که به ما توجه شود".

سکینه، دانش آموز دیگر می افزاید: "ساختمان ندارد مکتب ما؛ ما هم در گرمی و هم در سردی به تکلیف استیم. کتاب هم نداریم".

شماری از آموزگاران در این مکتب از دولت می خواهند که توجه بیشتری به وضعیت معارف در ننگرهار داشته باشد.

سرمعلم یکی از مکتب‌های شهر جلال آباد، رومل سعادت گفت: "در چند متری ولایت، متأسفانه مکتب ما ساختمان ندارد و دانش‌آموزان در گرمی و باران بسیار به تکلیف استند. کتاب‌ و مواد آموزشی نیز کمبود است".

ریاست معارف ننگرهار می گوید که حدود 850 هزار دانش آموز پسر و دختر در 950 مکتب مصروف آموزش هستند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر