08:43 24 جنوری 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

الگ ماروزوف معتقد است كه صحبت در مورد پیروزی علیه داعش در افغانستان قبل از وقت میباشد.

به گزارش اسپوتنیک، الگ ماروزوف عضو کمیته امور خارجه شورای فدراسیون گفت هنوز وقت است که درباره پیروزی علیه گروه تروریستی دولت اسلامی 

(داعش در فدراسیون روسیه ممنوع شود) در افغانستان صحبت شود ، این موضوع می تواند فقط در مدت زیاد زمانی بوجود بیاید.

وزیر امور داخله افغانستان مسعود اندرابی پیش ازاین گفته بود که گروه تروریستی داعش* در افغانستان شکست خورده است.

الگ ماروزوف به اسپوتنیک گفت: "من خیلی میخواهم که به اظهارات وزیر باور کنم. اما افغانستان کشوری بسیار دشوار است و در آن نیروهای مختلف سیاسی وجود دارد، پرچم ها و متحدین خود را تغییر می دهند. به عبارت دیگر، کسی که قبلاً تروریست بود یک شهروند محترم می شود و یا برعکس. بنابراین ، ما باید این پیروزی را با چشمان خود در مدت زمانی زیاد ببینیم».

*(فعالیت داعش در روسیه ممنوع است)

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر