20:42 07 اگست 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
119
ما را در دنبال کنید

رولاغنی، بانوی نخست افغانستان می گوید که بدلیل وعده خلاف‌ها، استادان امریکایی – افغانستان که قرار بود در بدل آزادی انس حقانی، مالی خان و حافظ آزاد شوند، ممکن آزاد نشوند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، روز گذشته رولاغنی در انستیتوت صلح امریکا گفت که طرف‌ها، به وعده‌اش مبنی بر تبادله زندانیان عمل نکرده است.

او در این باره افزود: "وضعیت بسیار پیچیده است. وضعیت کنونی ساده نیست. همان‌گونه که گفتید این‌کار یعنی مبادلۀ زندانیان انجام نشد. مطمئن نیستم که چرا این کار نشد، اما شاید یکی از طرف‌ها به وعده‌یی‌که داده بود، عمل نکرد و متأسفانه دو استاد دانشگاه امریکایی رها نخواهند شد".

هفته گذشته رئیس جمهور فرمان آزادی مشروط آنان را صادر کرد، رئیس جمهور در بیانیه یی خطاب به ملت گفت که این سه تن ازبهر تبادله با دو استاد دانشگاه امریکایی – افغانستان به گونه مشروط آزاد شوند.

منابع می گویند که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید دوباره به زندان بگرام برگردانده شده اند به گفته این منابع این افراد به قطر برده شده بودند تا با استادان امریکایی تبادله شوند.

بانوی نخست کشور در طالبان در تلاش ایجاد نظام استند که از «بدترین» نظام حکومتداری است.

به گفتۀ بانو غنی، در چنین نظامی، جایی برای مذاکره و مفاهمه وجود ندارد: "من یک روند صلح را که به «امارت طالبان» پایان یابد نمی‌بینم. فکر می‌کنم این به بسیاری مردم روشن است. ما می‌خواهیم طالبان با آسوده‌گی در افغانستان زنده‌گی کنند، اما نمی‌خواهیم آنان باورهای خودشان  را داشته باشند، اما آنان حق تحمیل باورهای خودشان را بر ما ندارند".

به باور بانو نخست افغانستان با وجود تمام مشکلات هنوز یک مکان خوب برای زندگی است: "افغانستان درحال پیشرفت است. مطمین استم که چیزهایی زیادی نیاز است که باید انجام شوند، اما این کشور در مسیر درستی درحال پیشرفت است و در نهایت به یک مکان خوب برای زنده‌گی کردن مبدل خواهد شد و به همین خاطر است که من می‌گویم قربانی هرکسی در افغانستان هدر نخواهد رفت"

رولاغنی، تاکید دارد که افغانستان به عقب برنخواهد گشت و صدای زنان نیز در روند صلح شنیده می شود و با 15 هزار زن در این راستا مشوره شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر