20:16 07 اگست 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید پس از این خبرنگاران و کارمندان رسانه ها و دیگر نهاد های غیر دولتی نیز از حق تقاعد برخوردار می شوند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خامه پرس، وزارت کار و امور اجتماعی در یک خبرنامه ای گفته است: " مقررهٔ حقوق تقاعد کارکنان نهادهای غیر دولتی (سکتورخصوصی) که در سه فصل و۲۲ ماده تدوین گردیده‌است، طی حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نافذ شد".

در خبرنامه آمده است: " این مقرره، نخستین‌ سند تقنینی در پیوند به پرداخت حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی در افغانستان به شمار می‌رود که به تاسی از آن نهادهای غیر دولتی و سکتور خصوصی مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارکن خواهند شد".

وزارت کار و امور اجتماعی انفاذ این مقرره را یک گام مفید در امر تحقق حقوق کارکنان نهاد های غیر می داند.

این وزارت می افزاید که اکثریت شهروندان افغانستان در ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی مصرف کار هستند و باید از حق تقاعد بهره مند شوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر