02:12 12 جولای 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

سازمان ملل متحد در تلاش فراهم نمودن 732 میلیون دالر برای حمایت فوری از آسیب پذیرترین اقشار جمعیت افغانستان است.

به گزارش اسپوتنیک، هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد می گوید که یک چهارم جمعیت افغانستان نیازمند دریافت کمک های انسانی است.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اخیرا با نشر خبرنامه‌ای به نقل از توبی لنزر، هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد گفته است که در سال جاری حدود 6،3 میلیون تن از جمعیت افغانستان به کمک های انسان دوستانه نیاز داشتند.

لنزر افزوده است که این تعداد در سال 2020 به بیش از 9،4 میلیون تن خواهد رسید که یک چهارم جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد.

وی تاکید کرده که سازمان ملل متحد در تلاش فراهم نمودن 732 میلیون دالر برای حمایت فوری از آسیب پذیرترین اقشار جمعیت افغانستان است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر