14:27 24 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 42
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور کشور شیوۀ کار داکتر تتسو ناکامورا را موفق خوانده، اظهار داشت که او شناخت عمیق از افغانستان و مردم داشت و علاقۀ خاص او نسبت به فقرا او را به یک شخصیت انسان دوست مبدل کرد.

به گزارش اسپوتنیک، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان شام امروز در دیدار با خانم و دختر داکتر تتسو ناکامورا در ارگ گفت که داکتر ناکامورا شخصیت بزرگ و زحمت کش بود که با فعالیت های موثرش در 22 سال گذشته بخش های از ولایات شرقی افغانستان، زندگی مردم را تغییر داده است.

رئیس جمهور غنی کشته شدن داکتر ناکامورا یک فاجعه بزرگ می خواند و گفت که من افتخار دارم که دو روز را با داکتر ناکامورا سپری کردم و در رابطه به پروژه های او صحبت نمودیم، همچنان برای او تابعیت افتخاری افغانستان و عالی ترین مدال دولتی را اعطا نمودیم. در حال حاضر تمام مردم افغانستان از این رویداد، سوگوار اند.

رئیس جمهور افزود که مردم افغانستان داکتر تتسو ناکامورا را به حیث یک شخصیت عظیم افغانستان می دانند و خانوادۀ وی در قلب های مردم افغانستان جا دارد. کار و فکر داکتر ناکاموره در بخش مهار آب ها به قوت داوام خواهد یافت.

آقای غنی یکبار دیگر به خانواده و مردم جاپان اظهار تسلیت کرد و گفت که به پاس و احترام داکتر تتسو ناکامورا، فردا در مراسم ویژۀ پیکر او مشاعیت خواهد گردید، همچنان پروژه های را که داکتر ناکامورا در شرق افغانستان به خصوص در ولایت های ننگرهار و کنر اجرا کرده کرده است، به نام وی مسمی خواهد گردید.

هفته گذشته موتر عامل داکتر ناکامورا در ولایت ننگرهار هدف حمله تروریستی قرار گرفت، که در نتیجه آن شش تن به‌شمول  ناکامورا کشته شده اند.

داکتر تستو ناکامورا از 16 سال به این سو افغانستان را در مدیریت کشاورزی، آب‌ها و جنگل‌ها کمک می‌کرد. رییس‌جمهور غنی نیز شهروند افتخاری افغانستان را به او اعطا کرده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر