04:23 24 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

دانش: مافیای فساد هنوز هم در کشور وجود دارد و گریز از قانون در بخش‌هایی از کشور مشاهده می‌شود.

اسپوتنیک به نقل از سلام وطندار، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور امروز در مراسم گرامی‌داشت از «روز جهانی مبارزه با فساد اداری» از ناکامی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری سخن گفت.

معاون دوم رئیس جمهور هم‌چنان گفت، لازم است تا در سطح رهبری ادارات دولتی افرادی گماشته شوند که متهم به فساد اداری نیستند و از ارادۀ قاطع برای مبارزه با فساد برخورداراند.

این مقام حکومتی می‌گوید، محور اصلی فساد اداری در کشور سوءاستفاده از اموال دولتی است.

پیری مایدون‌، سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان می‌گوید، تعهد مبارزه با فساد اداری در افغانستان باید جدی گرفته شود و آنانی ‌که در فساد دست دارند مورد پیگرد قرار گیرند

مایکل‌لند جپسین، سفیر دنمارک در افغانستان نیز می‌گوید، تطبیق قانون برای از بین‌بردن فرهنگ معافیت در افغانستان وجود ندارد و وجود فساد اداری هنوز هم یکی از چالش‌های اساسی به حساب می‌آید.

گلیس‌لور، سرپرست سفارت بریتانیا در کابل می‌گوید، برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان باید هماهنگی لازم میان نهادها به وجود آید.

رومانا شواینگر، رئیس حاکمیت قانون هیأت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان نتوانسته است به عنوان یک عامل بازدارنده در قضایای فساد عمل کند و هنوز هم افراد فاسد بازداشت نمی‌شوند.

اکرم افضلی، رئیس ناظرین شفافیت نیز با اشاره به پیچیدگی مبارزه با فساد اداری در کشور می‌گوید، حکومت در مهار فساد اداری موفق نبوده و دخالت های سیاسی در امر مبارزه با فساد هنوز هم از چالش‌های اساسی است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر