14:15 05 دسمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

در انفجار ماین جاسازی شده صبح امروز درساحه حوزه دهم پولیس بلخ، یک تن کشته و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.

به گزارش اسپوتنیک، در انفجار دقایق پیش در ناحیه دهم شهر مزارشریف، مقابل حمام علی چوپان، یکتن جان باخته و سه تن دیگر زخمی شدند.

عادل شاه عادل، سخنگوی فرماندهی پولیس بلخ: ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻆﻪ ﭘﻴﺶ اﺯ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎﺭ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻦ ﭼﺴﭙکی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﺮ ﻛﺮﻭﻻ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭ ﺷﺮﻳﻒ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ 1 ﻧﻔﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ و 3 ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﺧﻢ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر