07:57 17 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

شماری از باستان شناسان فرانسوی می گویند که تغییرات اقلیمی، میراث های فرهنگی را در ولایت بامیان به خطر نابودی تهدید می کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از 1، مدیر فرهنگی باستان شناسی فرانسه در افغانستان گفته است که به دلیل بادهای خشک و باران های قوی، میراث های فرهنگی بامیان روبه فرسایش است.

محمد طاهر زهیر، والی بامیان نیز تایید می کند که اگر توجه جدی صورت نگیرید، بیشتر مکان های و میراث های فرهنگی این ولایت با خطر نابودی رو به رو خواهند بود.

وزارت اطلاعات فرهنگی می گوید که یک کمیته‌ی مشترک با سازمان یونسکو برای حفاظت از این مکان های ایجاد کرده است.

محمد صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که این وزارت قرار است یک پارک تاریخی را به زودی در بامیان ایجاد کند که در آن باستان شناسان برای حفاظت از مکان های تاریخی و میراث های فرهنگی آموزش دهد.

از سوی، حسین علی، باستان شناس می‌گوید که میراث‌های فرهنگی و تاریخی بامیان، به لحاظ طبیعی و هم از سوی انسان‌ها و حیوانات در معرض تهدید قرار دارند.

بامیان به عنوان یک ولایت باستانی، ثبت اداره میراث های فرهنگی یونسکو یا سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد می باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر