07:18 06 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

اداره‌ی‌ بازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان یا "سیگار" گفته است که افغانستان به عنوان یکی از فقیرترین کشور جهان باقی مانده است چنانچه 55 درصد مردم در این کشور روزانه با درآمد کمتر از یک دالر زنده‌گی می‌کنند.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از "تلویزیون یک" افغانستان، سیگار در صفحه‌ی تویتر خود نگاشته است که مردم فقیر افغانستان به طور میانگین سالانه تنها هشت دالر را در بخش صحت به مصرف می‌رسانند.

بازرس ویژه‌ی امریکا همچنان گفته است که چهار دهه جنگ در افغانستان مردم این کشور را به گونه‌ی ظالمانه آسیب رسانیده است.

از سوی هم، این نهاد گفته است که دست‌آوردها در همه‌ی بخش‌ها به شمول صحت، آموزش و پرورش، حقوق زنان و دختران باید محافظت شود.

این اداره همچنان تاکید کرده است که برای تقویت این دست‌آوردها و گسترش آن در مناطق دیگر که تا کنون از توسعه و سرمایه‌گذاری محروم مانده اند، تلاش صورت گیرد

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر