16:54 11 جولای 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

بر بنیاد پژوهش انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، 67 ردصد شهروندان افغانستان حکومت طالبانی نمی خواند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سلام وطندار، این انستیوت در یک نشست خبری را زیر نام « نظرات مردم افغانستان در مورد حل سیاسی جنگ و نظم سیاسی پس از منازعه» دایر کرده بود.

بر بنیاد پژوهش که در سراسر کشور انجام شده است نزدیک به 70 درصد پاسخ‌دهنده گان مخالف حکومت از نوع طالبانی‌اند. بیشتر پاسخ دهنده‌گان حکومت را در تامین امنیت ناکام می دانند، اما نظامی سیاسی را برای امارت اسلامی ترجیح می دهند.

در بخش دیگر این پژوهش آمده است که 87 درصد پاسخ دهند‌ه‌گان به این باور اند که حکومت باید تنوع اجتماعی و فرهنگی و برابر حقوق شهروندان کشور را دور تعلقات قومی، زبانی و جنسیتی به رسمیت بشناسد.

عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح می گوید که شهروندان افغانستان هیچ وقت تسلیم زور و تفنگ شوند ومردم افغانستان آتش بس می خواهند، کاهش خشونت برای دولت و مردم معنی ندارد.

به گفته وزیر صلح، تیم مذاکره کننده حکومت باید فنی و محدود باشد و زنان نیز در آن حضور داشته باشند. در این پژوهش با 1500 تن در 34 ولایت مصاحبه شده است 55.067 درصد مردان و 44.39 درصد دیگر آن را زنان بوده اند.

این پژوهش در حالی منتشر می شود که امریکا و طالبان به زودی توافق‌نامه صلح را امضا خواهند کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر