05:34 25 فبروری 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان افغانستان صلاحیت حکومت این کشور را برای افزودن پول در کود ۹۱ سلب کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، صلاحیت حکومت  برای افزودن پول در کود ۹۱ از سوی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گرفته شد. این کمیسیون علاوه نمود، که عدم توازن در پروژه های انکشافی مورد دیگریست که حکومت آنرا باید حل نماید.

قرار است مجلس نمایندگان روز چهار شنبه سند بودجه سال مالی را در اجندا شامل سازد تا سرنوشت این سند مهم روشن شود.

درهمین حال کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس نمایندگان می گوید تغییرات و تعدیلاتی که در سند بودجه به حکومت پیشنهاد شده است باید آنرا به گونه جدی در نظر گیرند و نیز صلاحیت «افزودن پول در کود ۹۱ از سوی حکومت» گرفته شد.

سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس نمایندگان گفت:- "ما از صلاحیت های قانونی استفاده می کنیم و تغییراتی که در سند بودجه وارد شده به خصوص کود «نود و یک» که قید گردیده، صلاحیت ها و بحث ازدیاد بودجه در سکتور های معارف و صحت است، که تعدیل آورده شده و اگر توقعات قانونی مرفوع نشود، احتمالاً این سند رد خواهد شد".

درهمین حال شماری از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که بی توجهی به ولایات محروم پروژه های انکشافی جفای بزرگ در حق مردم است.

فاطمه عزیز نماینده ی ولایت کندز میگوید:- "هر سال موضوع بودجه جنجالی می شود چون توازن در نظر گرفته نمی شود و به بعضی ولایات پروژه های کمتر و به دیگری پروژه های بیشتر داده می شود و باید این موارد در نظر گرفته شود تا بودجه تائید گردد".

حلیمه صدف کریمی نماینده ی جوزجان میگوید:- "سند بودجه ۱۳۹۹ در اختیار وکلا قرار گرفته و سه مشکل اساسی دارد که یکی آن عدم توازن در پروژه های انکشافی است و به ولایات محروم هیچ توجه نشده است".

با این حال کمیسیون مالی و بودجه تاکید می ورزد، که با درنظرداشت چالش های که در سند بودجه وجود داشت، حکومت مسوده جدید آن را آماده می سازد و اگر چالش های موجود در سند بودجه را مرفوع نسازند، نمایندگان مجلس، درین پیوند تصمیم اتخاذ خواهند نمود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر