12:15 21 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

کاربران سایت های اجتماعی به اعتراض رسانه از محدودیت دسترسی به اطلاعات واکنش نشان داده اند.

به گزارش اسپوتنیک رسانه‌ها در نامۀ اعتراضی نوشته اند، افغانستان در عرصه‌ی دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر عقب‌گرد داشته‌است.

در خصوص محدودیت دسترسی رسانه ها به اطلاعات، عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در واکنش به نگرانی و اعتراض شماری از رسانه ها مبنی بر عدم دسترسی به اطلاعات می‌گوید:عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌ سر رسیده است.

​وی افزود که پس از ابراز نگرانی رسانه‌های آزاد از «محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات» ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، را یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای ملی مردم افغانستان برشمرد که حراست و پاسداری از این دست‌آورد ملی، وظیفه و مسوولیت ما به حیث شهروندان و مسوولان دولتی می‌باشد.

آصف آشنا در صفحه فیسبوک خود نوشته است: آزادی‌بیان رکن چهارم دموکراسی است. بدون گردش آزاد اطلاعات، آزدی‌بیان معنا ندارد. دموکراسی قالب تهی کرده و جامعه به استبداد و خفقان سقوط می‌کند.  

فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستانAjmof، در خصوص اعتراض رسانه به محدودیت در دسترسی به اطلاعات نوشته است؛ دولت به اعتراض رسانه ها در مورد محدودیت دسترسی به اطلاعات باید پاسخ دهد.

با این حال وحید عمرمی گوید: "ما از رسانه‌هایی که در پیوند به محدودیت دسترسی به اطلاعات اعتراض کرده اند می‌خواهیم که برای ما وضاحت دهند که در کدام مقطع زمانی برای آنها محدودیت وضع شده و در کدام مورد برای آنها مشکل ایجاد شده اند".

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر