02:51 20 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وزیر معارف و رئیس اداره یونیسف پلان کاری دوساله وزارت معارف را به امضا رساندند.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت معارف با نشر خبری گفته است که محمد میرویس بلخی، وزیر معارف و ابوبکر کامپو رئیس اداره یونیسف در افغانستان پلان کاری دوساله (2020 – 2021) وزارت معارف را به امضا رساندند.
آقای بلخی گفته است که برنامه ساله یونیسف برای معارف شامل همکاری‌های تخنیکی، ظرفیت سازی، تعلیمات دختران و اطفال بیرون به ارزش 120 میلیون دالر امریکایی می باشد که از این رقم 79 میلیون دالر شامل برنامه‌های غیربودیجوی و 30 میلیون دالر شامل برنامه‌های بودیجوی می‌شود.
ابوبکر کامپو رئیس اداره یونیسف در افغانستان اولیت‌های کاری خود را برای تعلیم و تربیه اطفال افغانستان، صحت مکاتب، تغذیه شاگردان، تعلیمات دختران و اطفال بیرون از مکتب را می‌داند.
دکتور بلخی، همچنان افزود: همچنین تفاهم نامه دیگری در قالب پلان کاری دو ساله میان وزارت معارف، یونیسف و صحت عامه در بخش صحت مکاتب و تغذیه شاگردان به ارزش 70 میلیون دالر آمریکایی به امضا رسید که از این رقم 17 میلیون دالر شامل تعهدات بودیجوی و 52 میلیون دالر شامل همکاری‌های تخنیکی می‌شود.

مرتبط:

نشست دیجیتال‌سازی سیستم وزارت معارف در غیاب سرپرست این وزارت در ارگ
وزارت معارف: امسال بیش از 47 میلیون افغانی به معلمان قرضه داده شده است
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر