01:46 10 اپریل 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها از باز شدن این شاهراه به روی رفت و آمد موترهای مسافربری خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک، ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها نوشت: طــوفان سالنگ جنوبی فروکــــش و وسایط و ماشینری مربوط که مصــروف عملیات برفپاکی در هردو طرف سالنـــگها بودند باهم وصل و دو خط حرکت برای موترها باز و این شاهـــراه بروی وسایط مسافربری همـــین اکنون بگونه دو طـــــرفه باز و ماشیـــنری ریاست حفظ و مراقبت سالنـــــگها جهت وسیع نمـــوده و همچنان مصروف پاک کاری شاهراه از وجود برف میباشند.

از هموطنان عزیز و راننــدگان محترم جــــداً تقاضا به عمل میآید که هنگام عبــور از این شاهــــــراه از احتیاط کامل کار گرفته و مطابق رهنمایی موظفان سالنگها رفت و آمد نمایند.

در ادامه این خبرنامه آمده است، که در صورتیـــــــکه شاملان محـــترم ترافیک به مشکلی مواجه میشوند به شماره (۰۷۰۷۲۴۰۰۰۷) در تماس شــــده و یا به نزدیکترین بیــــس و محلات نجات مربوط ریاســـت حفظ و مراقبت سالنگها مراجعه و به مشکل شان رســیدگی صورت میگـــــــیرد.

در همین حال، صبح امروز در خبرنامه جداگانه دیگر نوشت: برفباری و طـــوفان در سالنگها متوقف و اکنون هــوا کاملاً پاک و آفتابی بوده بدون وسائط تریلری همه انواع وسائط میـتوانند با زنجیر"چین" و رعایت مقررات ذیل از این مسیر رفت و آمد نمایند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر