افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

شماری از فعالان مدنی و باشندگان کابل در اعتراض به بلند بودن بهای اینترنت می گویند، در صورتی که بهای انتیرنت کاهش نباید، در برابر دروازه های تمام شرکت های مخابراتی چادر تحصن برپا می کنند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سلام وطندار، این تجمع اعتراضی روز دوشنبه، در کابل برگزار شد و معترضان از شرکت های مخابراتی خصوصی خواستار کاهش قیمت انتیرنت شدند.

پیش از این وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از شرکت های مخابرایت خواسته بود که 50 درصد تخفیف را در بهای انیرنت عملی کنند، اما با گذشت زمان این دستور وزارت عملی نشد.

طلاب امیری، رئیس ادارۀ اترا در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در پیوند به اعتراض باشنده‌گان کابل می گوید که آنان نمی توانند به شرکت های مخابراتی تعرفه دهند، اما از طریق رقابت میان شرکت ها می توانند قیمت ها را کاهش داده و کیفیت را بلند ببرند.

این در حالی است که محمد فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات گفته بود که قیمت یک جی بی اینترنت را شرکت مخابراتی به 9 افغانی خریداری می کنند و آن را برای مشتریان شان در بدل 180 افغانی به فروش می رسانند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر