04:22 02 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

گفته می‌شد که رئیس جمهور افغانستان دیدار با نماینده خاص امریکا در امور افغانستان را رد کرده است. اما از سوی ارگ ریاست جمهوری تائید نشد.

به گزارش اسپوتنیک، صفحات اجتماعی و منابع خبری امروز پنجشنبه 5 مارچ اعلام کرده بودند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار با خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور افغانستان را رد کرده است. اما صدیق صدقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری این خبر را بی اساس خوانده و رد کرد.

این درحالیست که روز گذشته  آقای خلیل‌زاد، با عبدالله عبدالله، رئیس‌ اجراییه دیداری داشته‌است.

سفر آقای خلیل‌زاد به کابل، چهار روز پس از امضای توافق صلح با طالبان انجام می‌شود. آقای خلیل‌زاد به نماینده‌گی از حکومت امریکا روز شنبه (10 حوت) پای توافق صلح با طالبان امضا کرد.

قرار است گفتگوهای میان افغانان تا چند روز دیگر آغاز شوند – گفت‌وگوهایی که بر بنیاد گفته‌های امریکا و طالبان، تا ده روز پس از امضای توافق صلح امریکا و طالبان آغاز شوند.

برای این گفتگوها، حکومت افغانستان و سیاسیون نیز آماده‌گی می‌گیرند؛ چنان‌که چهره‌های نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که آنان در هماهنگی با دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی هیئت گفتگوکننده‌ای را آماده ساخته‌اند و اگر هیئت همه‌شمول ایجاد نشود، احتمال دارد که زمان برگزاری گفتگوهای میان افغانان به تاخیر بیافتد

اما، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که با تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی گفتگوها جریان دارد و به‌زودی هیئت گفتگوکننده اعلام خواهد شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر