04:13 01 دسمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 67
ما را در دنبال کنید

رئیس‌جمهور دولت همه شمول افغانستان می‌گوید که اشرف غنی، دیگر رئیس‌جمهور نیست و فرمان‌های وی اعتبار ندارند.

به گزارش اسپوتنیک، عبدالله عبدالله، رئیس‌جمهور دولت همه‌شمول می‌گوید که عبدالله عبدالله می‌گوید که پس از مراسم تحلیف دورۀ کاری حکومت وحدت ملی پایان یافته‌است و او به‌زودی «فرمانی» را دربارۀ معرفی «رئیس اجراییه دولت همه‌شمول» صادر خواهد کرد.

در اعلامیه‌یی که از آدرس سپیدار نشر شده‌ آمده‌ که اشرف غنی، دیگر رئیس‌جمهور نیست و فرمان‌های وی اعتبار ندارند.

در این اعلامیه از کارمندان نظامی و غیرنظامی ریاست اجراییه پیشین خواسته شده‌است که به وظایف و مسؤولیت‌های روزمرۀ شان ادامه دهند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر