22:48 06 جون 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

قرار است یک هیات 15 نفری گروه طالبان فردا روز شنبه وارد کابل شود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از شبکه 1، این هیات برای عملی کردن بخش مهمی از موافقت‌نامه‌ی امریکا با طالبان، که رهایی زندانیان است به کابل می‌آید.

منابع نزدیک به این گروه می گویند که رهبری این هیات را نورالدین ترابی، رئیس کمیسیون زندانیان طالبان به دوش خواهد داشت.

این هیات به کمک سازمان صلیب سرخ وارد کابل می شود و به گفته‌ی این گروه تنها در پیوند به رهایی زندانیان شان با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو خواهند کرد.

چندین مکان هم برای بود‌و‌باش این هیات در نظر گرفته شده‌ است.

در گام نخست، صد زندانی طالب و بیست هزار زندانی دولت افغانستان آزاد خواهند شد اما حکومت افغانستان فهرست نظامیانی ‌هاییکه در بند طالبان استند ترتیب داده و یا نه، چیزی نگفته است.

این در حالی است که حکومت افغانستان فهرست هیات گفتگو کننده با طالبان را نیز نهایی کرده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر