20:53 25 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
020
ما را در دنبال کنید

بربنیاد خبرنامه بانک جهانی این کمک ها دربخش های بهداشتی درسی در چهارولایت کشورهزینه میشود.

به گزارش اسپوتنیک، بانک جهانی با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که صد میلیون دالر امریکایی برای مبارزه با ویروس همه‌گیر کووید-19 (کرونا) به افغانستان کمک خواهد کرد.


بانک جهانی گفته است که این بسته کمک اضطراری روند ارایه خدمات صحی را در تمام ولایت افغانستان بیشتر از پیش تقویت خواهد کرد تا شیوع ویروس کرونا را در افغانستان آهسته ساخته و در صورت افزایش بی سابقه در تقاضا، خدمات بهتر صحی برای مردم افغانستان ارایه شود.
بر بنیاد این خبرنامه، 19 میلیون و400 هزار دالر این بسته از کمک‎های اضطراری بانک جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا و 81 میلیون دالر دیگر آن از سوی اداره انکشاف بین المللی که بخش فراهم کننده کمک‎های مالی گروپ بانک جهانی برای فقیرترین کشورهای جهان است، فراهم می‎شود.
این پروژه توسط وزارت صحت عامه با حمایت نهاد های سازمان ملل متحد و نهاد های غیردولتی که از پیش زیر سایه پروژه صحتمندی در سراسر افغانستان فعالیت میکنند، تطبیق شود.
هنری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان می‌گوید: "بانک جهانی متعهد است که در شرایط دشوار کنونی در کنار دولت و مردم افغانستان قرار گرفته و از تمامی تلاش ها به منظور مقابله با شیوع ویروس کووید- در کشور حمایت کند.»
جذب و فراهم کردن کمک‌ها در زمینه‌های مختلف برای افغانستان تا کنون 15 و نیم میلیون دالر از جانب دولت امریکا و 100 میلیون دالر از سوی بانک جهانی کمک شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر