افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 52
ما را در دنبال کنید

ارگ ریاست جمهوری افغانستان درباره صلاحیت های معاون نخست ریاست جمهوری این کشور وضاحت داد.

به گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک وضاحت نامه نوشت: رئیس جمهور غنی، با حفظ صلاحیت های معاون اول ریاست جمهوری، طی‌ فرمانی‌ بخشی‌ از صلاحیت های ویژه ای دیگری را به وی تفویض نموده است شایعاتی که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود مبنی بر محدوديت صلاحيت های وی، حقیقت ندارد و بی اساس است.

پیش از این، یک کاپی از فرمان رئیس جمهور افغانستان در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده بود، که صلاحیت های امرالله صالح را مشخص کرده بود.

در این فرمان آمده بود، که بر بنیاد این فرمان، صلاحیت توزیع زمین برای مهاجران و بیجا شدگان داخلی، هماهنگی امور میان حکومت و سازمان ملل متحد، نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی به معاون نخست ریاست جمهوری داده شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر