افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

رئیس عمومی اداره مستقل ارگان های محلی می گوید که به والیان از سوی حکومت مرکزی صلاحیت استثنایی تفویض شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از اطلاعات روز، عبدالمتین بیگ، رییس عمومی اداره مستقل ارگان‌های محلی می گوید که این صلاحیت ها در بخش مالی، حکومت داری و پالیسی سازی به والیان تفویض شده است.

او گفت که پس از این والیان از طریق ویدیو کنفرانس در نشست های کابینه حضور خواهند داشت. موضوعات محلی پس از این جز آجندای نشست های کابینه خواهد بود.

رییس اداره‌ مستقل ارگان‌های محلی با اشاره به ویروس کرونا نیز گفت که حکومت به ولایات با توجه به نفوس و میزان آسیب‌پذیری آن بودجه اختصاص داده است. آقای بیگ گفت که والیان با توجه به ساختارهای محلی، صلاحیت مصرف آن را دارند.

تعیین کارمندان محلی در ادارات متعلق به اداره مستقل ارگان های محلی در بست های سه چهار و پنج از دیگر صلاحیتی است که به تازگی به والیان تفویض شده است. پیش از این تعین کارمندان در بست های یاده شده باید در مرکز طی مراحل می‌شد.

رئیس عمومی اداره مستقل ارگان‌های محل گفت که تفویض صلاحیت‌های تازه به والیان یک مرحله‌ی آزمایشی و ابتدایی است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر