افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 35
ما را در دنبال کنید

برخورد غیر انسانی یک پولیس با یک دختر خورد سال در مکروریان سوم ساحه حوزه نهم امنیتی پولیس، باعث بازداشت این سرباز پولیس از سوی وزارت امور‌داخله گردید.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور داخله گفته است که عین الدین ولد جنت گل سرباز حوزه نهم امنیتی شهر کابل پس از نشر تصاویر بدرفتاری نامبرده در رسانه های اجتماعی دستگیر گردید ‌و پس از تکمیل دوسیه مربوطه‌اش به مراجع عدلی و قضایی معرفی می گردد.

وزارت امور داخله با نظارت کامل از رفتار منسوبین پولیس ملی به شهروندان اطمینان می دهد که با هر خاطی برخورد قانونی صورت می گیرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر